Forma terapii leczniczej i profilaktycznej, która jako bodziec wykorzystuje wibracje. Terapia może obejmować fragment ciała tzw. wibracje lokalne lub/i całe ciało. Głównym celem wibroterapii jest zwalczanie bólów mięśniowo-szkieletowych w układzie ruchu, poprawa pracy układu krążenia, regulacja napięcia w stanach wzmożonego napięcia mięśni lub jako forma przygotowania pacjenta do ćwiczeń leczniczych np. kinezyterapii.