Ostatnia aktualizacja: 28th marzec 2022, 02:42 pm

Bezsenność to nieprawidłowość snu polegająca na zaburzeniu prawidłowego rytmu, czasu trwania, głębokości i czuwania. Zjawisko utrudnia odczucie pełnego wypoczynku, powoduje, że sen jest niespokojny i płytki. Może mieć charakter krótkotrwały lub utrzymywać się dłużej. Często pojawia się w stanach silnego napięcia emocjonalnego oraz w sytuacjach stresowych.

W ciągu ostatnich lat obserwuje się coraz częstsze występowanie bezsenności, także u osób młodych. Niegdyś zaburzenia snu traktowane były jako dolegliwości współistniejące z innymi chorobami. Dziś bezsenność to odrębna jednostka chorobowa, która podlega specjalistycznemu leczeniu w placówkach zajmujących się zaburzeniami snu. Do najczęściej wymienianych przyczyn występowania bezsenności zalicza się czynniki:

  • zewnętrzne (upał, hałas, ostre światło, zmiana strefy czasowej),
  • somatyczne – dolegliwości przerywające sen, np. potrzeba częstych wizyt w toalecie,
  • neurogenne – zaburzone funkcjonowanie i uszkodzenia układu nerwowego,
  • psychotyczne (leki, urojenia, stany depresyjne),
  • psychogenne (stres, konflikty społeczne, silne stany emocjonalne),
  • toksyczne i jatrogenne – skutki spożycia alkoholu, leków, kofeiny,
  • pierwotne – trudne do zdiagnozowania i uchwycenia.
Wróć do definicji pojęć