Częstotliwość to wielkość fizyczna, dzięki której wiadomo, ile cykli określonego zjawiska okresowego występuje w danej jednostce czasu. Inaczej mówiąc: częstotliwość pokazuje, jak często coś się powtarza.

Jednostką częstotliwości jest herc – Hz, czyli jeden cykl zjawiska okresowego, występujący w czasie jednej sekundy. Częstotliwość równa jest odwrotności okresu, czyli czasu przeprowadzenia jednego pełnego cyklu okresowego. W fizyce opisuje ją ruch falowy oraz ruch wahadłowy. Częstotliwość używa się najczęściej do opisywania działania urządzeń elektrycznych, wyróżniamy między innymi częstotliwość radiową, linii energetycznych czy nośną.

Wróć do definicji pojęć