Sztywność tętnic to bardzo poważny defekt fizjologiczny, mogący prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji. Nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, przerost mięśnia sercowego, niewydolność serca, cukrzyca, hipercholesterolemia czy miażdżyca to szeroko znane następstwa, przy czym największe przerażenie budzą udar mózgu i zawał serca.

Wśród metod leczenia podkreśla się znaczenie profilaktyki, zmniejszającej ryzyko wystąpienia patologii i zakresu jej wystąpienia. Najnowsze badania wskazują stymulację wibracyjną jako skuteczną prewencję sztywności tętnic.

Wibracje kontra sztywność tętnic…

Aktywność fizyczna, w tym aerobik czy ćwiczenia oporowe redukują wzrost fali tętna (PWV) i wskaźnik wzmocnienia ciśnienia skurczowego (AI- czynnik augmentacji), ale istnieją badania naukowe potwierdzające, że stosowanie wibracji całego ciała powoduje odruchowe skurcze mięśni poprzez „odruch toniczny na wibrację” (TVRTonic Vibration Reflex) i tym samym wpływa na redukcję PWV i AI.

Wyniki badań naukowych potwierdzają takie działanie już po jednej sesji terapii z użyciem wibracji u zdrowych młodych mężczyzn. Podobnie działa wibracyjna terapia miejscowa, gdzie drganiom poddawane są wybrane miejsca ciała. Już dziesięciominutowe stosowanie wibracji miejscowych u młodych mężczyzn, wykazały spadki. PWV i AI. Herrera i in. (2011) wykazali wzrost aktywacji nerwowo-mięśniowej i przepływu krwi w nogach w sparaliżowanych kończynach osób z urazem rdzenia kręgowego po sesji terapii wibracyjnej, sugerując tym samym, że metoda ta stosowana miejscowo może redukować PWV i AI u osób po udarze.

Czy wibracja działa? Badania na Uniwersytecie Florydy

Badanie wpływu terapii wibracyjnej na prędkości fali tętna (PWV) i wskaźnik wzmocnienia ciśnienia skurczowego (AI), przeprowadził również Koutnik i wsp. Celem badań było zbadanie natychmiastowego wpływu terapii wibracyjnej na PWV i AI u pacjentów z udarem oraz porównanie strony sparaliżowanej i sprawnej. W badaniu uczestniczyło 11 osób po udarze losowo przydzielonych do 2 grup: bez czynnika wibracji i z czynnikiem wibracji o częstotliwości 25 Hz i amplitudą 2 mm.

Po 20 minutowym leżeniu na wznak z nogami na platformie wibracyjnej zmierzono ciśnienie krwi, prędkość fali pulsu, wskaźnik wzrostu wzmocnienia ciśnienia skurczowego w badanej grupie i grupie kontrolnej. Pomiary powtórzono w 5, 15, 30 minucie od rozpoczęcia zabiegu w obu grupach.

Wyniki potwierdziły skuteczność wibracji

Już po 10 minutach terapii za pomocą drgań zaobserwowano redukcję PWV i AI zarówno po stronie sprawnej nogi jak i po stronie nogi z niedowładem. Sugeruje to, że na reakcje obwodowych tętnic nie mają wpływu zaburzenia nerwowo-mięśniowe podczas początkowej rekonwalescencji u osób po udarze, stosujących terapię wibracyjną. Badania te są dowodem na korzystny wpływ terapii wibracyjnej na sztywność tętnic i odbicie fali aortalnej u osób po udarze. Wielkość zmian w systemowej i obwodowej PWV po wibracjach jest podobna zarówno po stronie z niedowładem, jak i po sprawnej stronie, ale redukcja PWV utrzymuje się przez dłuższy czas w przypadku sprawnej nogi, niż w przypadku nogi z niedowładem.

Wyniki badań potwierdziły, iż zastosowanie wibracji pasywnej nóg u osób po udarze niedokrwiennym zmniejszyła ogólnoustrojową sztywność tętnic i odbicie fali aorty. Potwierdza to działanie prewencyjne wibroterapii, dające szansę na zapobieganie wystąpienia udaru, czy zawału zwłaszcza u osób wysokiego ryzyka. 

Zobacz jak działa: Wibroterapia RAM VITBERG Plus MODUŁ NOGI

Słów kilka o tym, dlaczego sztywność tętnic jest taka groźna….

Niezależnym czynnikiem udaru jest zwiększona centralna (aortalna) sztywność tętnic. Do określenia właściwości dużych tętnic używa się terminów; podatność, rozszerzalność i sztywność. Sztywność tętnic jest przeciwieństwem ich podatności (elastyczności) oraz rozszerzalności i prowadzi do zmniejszenia ich roli amortyzującej. Powoduje to wzrost prędkości fali tętna (PWV, pulse wave velocity). Prędkość jest tym większa, im sztywniejsze są naczynia. Spadek podatności naczyń przekłada się na dodatkowy wzrost obciążenia serca. Sztywne naczynia nie są w stanie równie skutecznie amortyzować energii wyrzucanej na obwód krwi. Wzrost obciążenia powoduje przerost mięśnia sercowego i pogłębiającą się niewydolność przepływu wieńcowego. Sztywność naczyń może być jedną z przyczyn nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, przerostu mięśnia sercowego i niewydolności serca. Wczesne wykrycie spadku elastyczności tętnic jest bardzo ważne dla oszacowania ryzyka poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych.

dopler tętnic
Obraz USG Doppler – nieinwazyjnego badania wydolności żył i tętnic

Jeden problem.Wiele przyczyn. Kogo dotyka najczęściej?

Zwiększona sztywność tętnic sprężystych jest efektem stopniowej degradacji włókien elastyny. Bardzo często ze zwiększoną sztywnością tętnic współistnieje zaburzona funkcja śródbłonka. Dotyczy to szczególnie chorych na cukrzycę, z rodzinną hipercholesterolemią i palących tytoń. Za zmniejszenie podatności naczyniowej wraz z wiekiem, mogą być także odpowiedzialne zaburzenia czynnościowe, związane ze zmniejszeniem produkcji substancji o charakterze wazodylatacyjnym – rozkurczającym naczynia krwionośne (tlenek azotu). Zwiększona sztywność naczyń jest także częściowo uwarunkowana genetycznie. Zmniejszenie elastyczności dużych tętnic prowadzi do wcześniejszego powrotu fal odbitych (jeszcze w fazie skurczu), zwiększając późno-skurczowe ciśnienie i obniżając wartość rozkurczowego ciśnienia tętniczego. Zwiększenie fali z obwodowych do centralnych tętnic prowadzi do zwiększenia wskaźnika wzmocnienia ciśnienia skurczowego (AI, augmentation index), wskazującego na podwyższone obciążenie lewej komory

Źródła:

  1.   Cieślik-Guerra U. Metody pomiaru sztywności tętnic. Nadciśnienie Tętnicze 2011;15, 1,42–48
  2.   Pędzich E, Szmigielski C, Gaciong Z. Ciśnienie centralne jako wskaźnik ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. Arterial Hypertension 2006; 10,5,341–349
  3.   Rajzer M., Kawecka-Jaszcz K. Podatność tętnic w nadciśnieniu tętniczym. Od patofizjologii do znaczenia klinicznego. Nadciśnienie Tętnicze 2002;6,1
  4.   Koutnik A. P, · Wong A, ·Kalfon R, · Madzima T.A,· Figueroa A. Wnikliwa wibracja redukuje sztywność tętnic i odbicie fali aortalnej u osób po udarze. Eur J Appl Physiol (2014) 114:105–111
Avatar

Redakcja Wibroterapia.com

Jest nas kilkoro - więcej niż 5, ale mniej niż 10 :). Każdy z nas ma wiedzę i doświadczenie z zakresu fizjoterapii, rehabilitacji i medycyny. Chcemy, aby jak najwięcej ludzi dowiedziało się, jak wiele może zdziałać dobrego mechaniczny zdrowy bodziec - wibracja.

Zobacz wszystkie posty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *