Polityka prywatności

Informujemy, że od 25 maja 2018 stosujemy nowe przepisy o ochronie danych osobowych – RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.).
Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby używania i ochrony danych osobowych Klientów, korzystających ze strony internetowej www.wibroterapia.com.

§ 1. Administrator danych osobowych klienta

Administratorem danych osobowych Klientów strony www.wibroterapia.com jest Vitberg – Jacek Sikora, z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Borelowskiego 29, NIP: 734-100-9112, w dalszej części zwany „Vitberg”.

§ 2. Sposób zbierania danych

Dane osobowe Klienta podawane są przez użytkowników strony www.wibroterapia.com dobrowolnie w celu skorzystania z oferowanych przez Vitberg za jej pośrednictwem usług. Niepodanie określonych danych może ograniczać możliwość korzystania ze strony www.wibroterapia.com lub określonych usług. Powyższe dane przetwarzane są na podstawie zgody Klienta, której udziela poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzach.

§ 3. Pliki cookies

Korzystając ze strony www.wibroterapia.com Klient wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies, w celu zapewnienia mu wygody podczas przeglądania strony www.wibroterapia.com. Żadne pliki cookies wykorzystywane w witrynie internetowej www.wibroterapia.com nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika. Na stronie www.wibroterapia.com wykorzystywana jest usługa Google Analytics, która legitymuje się własną polityką prywatności: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Czym jest plik cookie?

W dzisiejszym świecie praktycznie każda witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies, czyli ciasteczka. Składają się na nie niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Tworzone są przez Twoją przeglądarkę internetową i przechowują ustawienia i informacje potrzebne (a często niezbędne) do prawidłowego działania serwisu internetowego. Przy kolejnych odwiedzinach serwisu z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy istnieją pliki cookies przechowujące ważne informację i przesłać je ponownie do odwiedzanej witryny, która wcześniej zapisała ciasteczko w Twoim urządzeniu. Witryna w ten sposób może rozpoznać, że użytkownik odwiedził ją wcześniej i np. dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.

Zalety plików cookie

Pliki cookies ułatwiają Użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli Użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, to pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości.

Kontrolowanie i usuwanie plików cookie

Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania Użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookies, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookies różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje Użytkownik może znaleźć wykorzystując funkcję Pomoc w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.aboutcookies.org, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookies w najpopularniejszych przeglądarkach. Należy pamiętać, że zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

§ 4. Cel zbierania danych

Wszelkie dane podane przez Klienta będą przetwarzane przez Vitberg w celu korzystania z indywidualnego Konta Klienta, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem a Vitberg. Również w celu informacji Klienta o produktach, usługach i promocjach Vitberg oraz by dochodzić roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w takim zakresie w jakim nie narusza to przepisów ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

W zależności od udzielenia przez Klienta zgody, podane dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego może posłużyć do przesyłania przez Vitberg bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344). Zgoda na zapis do newslettera może być cofnięta w każdym czasie. W tym celu należy skorzystać z odnośnika dołączonego do każdej wiadomości wysłanej naszemu klientowi w ramach newslettera.
Klient posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Klient może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie newslettera. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach przewidzianych w RODO, także gdy Vitberg zamierza przetwarzać dane Klienta w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych. 

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres mailowy redakcja@wibroterapia.com lub na adres: Vitberg, ul. Borelowskiego 29, 33-300 Nowy Sącz. Vitberg zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§ 5. Prawo dostępu

Klient może uzyskać dostęp do niniejszej Polityki Prywatności (bądź Regulaminu) w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza umieszczonego na stronie www.wibroterapia.com oraz sporządzić jego wydruk. Vitberg oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nie upoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

§ 6. Udostępnianie danych osobowych klientów osobom trzecim

Do danych osobowych zbieranych przez Vitberg mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Vitberg oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą strony www.wibroterapia.com, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

Vitberg może udostępniać zebrane dane osobowe Klienta podmiotom współpracującym takim jak: firmy kurierskie, firmy realizujące płatności w celu realizacji zamówienia Klienta. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§ 7 Wyłączenie odpowiedzialności

Vitberg nie odpowiada za działania lub zaniechania Klientów, skutkiem których Vitberg przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
Vitberg Jacek Sikora
ul. Borelowskiego 29,
33-300 Nowy Sącz

Lub adres e-mail: redakcja@wibroterapia.com

Vitberg zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Data obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji: 25 Maja 2018