Superkompensacja to Święty Graal dla każdego sportowca. Zapraszamy do zapoznania się z bardzo ciekawym reportażem opisującym proces naukowych badań dotyczących wibroterapii i jej wpływu na regenerację organizmu i superkompensację.

Główne założenia i cel badania 

Wykorzystywanie drgań nie jest zjawiskiem nowym – o wibracjach, jako technice medycznej wspominano już w antycznych źródłach greckich i rzymskich, a masaż wibracyjny cieszył się popularnością wśród lekarzy w XX wieku. Korzystanie z drgań mechanicznych w celach treningowych zaczęło przyciągać uwagę naukowców dopiero niecałe dwadzieścia lat temu. Pomimo tego, udało się zgromadzić wystarczającą ilość informacji by rozpocząć  zastosowanie treningu (whole body vibration) WBV w praktyce . Liczne doniesienia wskazują na pozytywny wpływ terapii wibracyjnej na tkankę mięśniową . Na skuteczność zabiegów wibracyjnych na wzrost siły mięśni wskazuję autorzy w licznych pracach . Kolejni autorzy w swoich publikacjach udawadniają, że wibracje są skuteczne w łagodzeniu dolegliwości bólowych mięśni wywołanych wysiłkiem fizycznym. Idąc tym tropem, Paweł Pogwizd – doktorant Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie postanowił zweryfikować z zachowaniem ścisłych procedur, w jaki sposób wibracja wpływa na superkompensację organizmu

Cele badania – sprawdzić wpływ wibroterapii na superkompensację

Celem badań jest określenie wpływu miejscowej terapii wibracyjnej o zmiennej częstotliwości i niskiej amplitudzie na relaksację i wystąpienie zjawiska superkompensacji mięśni po intensywnym wysiłku. Badania będą ukierunkowane na opracowanie optymalnych parametrów bodźca wibracyjnego skutkującego przyspieszeniem fazy regeneracji mięśni po wysiłku oraz odbudowy siły, szybkości i koordynacji nerwowomięśniowej. W projekcie dla oceny skuteczności przeprowadzonych zabiegów  zamierza się wykorzystać biomechaniczne metody pomiarowe, które mają dostarczyć obiektywnych wyników, opartych na szerokiej gamie zmiennych kinematycznych i kinetycznych. 

Sformułowano następujące hipotezy badawcze: 

1. Zastosowanie terapii wibracyjnej przyspiesza zaopatrywanie mięśni w tlen i substancje odżywcze, usuwanie toksyn, co prowadzi do skrócenia fazy regeneracji  po wysiłku fizycznym, prowadząc do przyspieszenia odbudowy możliwości siłowych mięśni i wystąpienia fazy superkompensacji powysiłkowej.

2. Pod wpływem zabiegów wibracyjnych dochodzi do zmniejszenia powysiłkowego napięcia mięśniowego, obniżenia pobudliwości receptorów bólu, zachodzą zmiany  w układzie nerwowym, co powoduje rozluźnienie i relaksację mięśni przejawiającą się szybszą odbudową poziomu prędkości skurczu mięśni i generowanej mocy.

3. Zastosowany rodzaj wysiłku (praca dynamiczna i izometryczna) nie różnicuje efektów wpływu zabiegów wibracyjnych na badane mięśnie. 

Aktualnie prowadzona jest analiza zebranego materiały badawczego.

Zapoznaj się z innym artykułem o zastsowaniu wibroterapii w sporcie: https://www.wibroterapia.com/wibracja-w-sporcie/

Portal ma charakter informacyjno-edukacyjny. Dokładamy wszelkich starań, by informacje prezentowane w artykułach były zgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej oraz rzetelne, poparte źródłami naukowymi. Treści prezentowane na portalu nie mogą jednak zastąpić konsultacji lekarskiej i być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy.

Redakcja Wibroterapia.com

Jest nas kilkoro - więcej niż 5, ale mniej niż 10 :). Każdy z nas ma wiedzę i doświadczenie z zakresu fizjoterapii, rehabilitacji i medycyny. Chcemy, aby jak najwięcej ludzi dowiedziało się, jak wiele może zdziałać dobrego mechaniczny zdrowy bodziec - wibracja.----------------------------------
There are several of us - more than 5, but less than 10 :). Each of us has knowledge and experience in physiotherapy, rehabilitation and medicine. We want as many people as possible to learn how much good a mechanical healthy stimulus - vibration - can do.

Zobacz wszystkie posty
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *