Wysiłkowe Nietrzymanie Moczu jest następstwem osłabienia mięśni dna miednicy, które można minimalizować. Proces leczenia choć często dla większości pacjentów długi, żmudny i wstydliwy, może być dodatkowo wspomagany w domu w sposób niewymagający od pacjenta znacznego wysiłku oraz jakiegokolwiek dyskomfortu, płynącego ze sposobu terapii.

Polskie odkrycie

Według badaczy z Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, reakcja mięśni na wibrację ma charakter odruchowy, w literaturze określany jako toniczny odruch wibracyjny (Tonic Vibration Reflex- TVR). W momencie mechanicznego rozciągnięcia kompleksu mięśniowo- ścięgnistego, dochodzi do aktywizacji zakończeń pierścieniowato- spiralnych mielinowych włókien Ia, które następnie pobudzają motoneurony „α” i w konsekwencji mięsień się kurczy (Kwaśna i wsp. 2012). W 2005 roku, doktor Issurin w swoim badaniu dowiódł, że drgania mechaniczne mogą wywoływać niezależne od woli skurcze mięśni – nawet mięśni niezdolnych do reakcji na bodźce elektryczne. Efekt ten pierwotnie przypisywano potencjalnemu „wzrostowi aktywności komórek nerwowych w miejscu, na które takie drgania zastosowano”.

Pobudzić mięśnie do pracy

 Zjawisko to, generowane wibracją zdaje się odgrywać zasadnicza rolę w terapii zaburzonego mechanizmu zamykalności cewki moczowej. W obydwu typach WSM (nadmierna ruchomość pęcherza i cewki moczowej oraz osłabienie mięśnia zwieracza cewki), winna jest niezadowalająca zdolność mięśni do skurczu. Wibracje pobudzają określoną grupę mięśniową do pracy ( faktycznie, przy pozornym bezruchu pacjenta, czyli bez wysiłku z jego strony, wibracje angażują ponad 90% włókien mięśniowych!!!). Wywołany nimi toniczny odruch wibracyjny, aktywny jest przez cały czas stymulacji wibracyjnej, czyli czas trwania zabiegu. Cykliczne skurcze i rozluźnienia mięśni zachodzą do momentu ustąpienia bodźca.  Wibroterapię uznać więc można za efektywną, doskonałą technikę ćwiczeń w leczeniu tak przykrego zjawiska, jak Wysiłkowe Nietrzymanie Moczu, szczególnie cenną dla osób unieruchomionych lub ograniczonych w możliwościach wykonywania aktywnych ćwiczeń fizycznych.

Wibracja a wysiłkowe nietrzymanie moczu

Doktor von der Heide wraz z doktorem Emonsem Gunterem udowodnili, że stymulacja mięśni poprzez trening wibracyjny poprawia subiektywne i obiektywne parametry wysiłkowego nietrzymania moczu (Heide i wsp. 2003). Rehabilitacja wibracyjna jest obiecującą, nieinwazyjną i dobrze tolerowaną metodą wspomagającą leczenia WNTM, nie posiadającą tak znacznych przeciwwskazań jak inne terapie, leczące to schorzenie.

Dodatkowo Kosar i Ozturk w badaniu „Wpływ masażu wibracyjno- terapeutycznego na pacjentów po pozaustrojowej litotrypsji, z kamieniami kielichowymi nerek” udowodnili, że masaż wibracyjny po pozaustrojowej litotrypsji wspomaga przejście fragmentów złogów u pacjentów z kamieniami kielichowymi nerek, ułatwiając rehabilitację.

Badania firmy Vitberg potwierdzają, że terapia wibracyjna może już po 2 dniach znacząco zmniejszyć występujące problemy z układem moczowym.

Wyniki z badań wewnętrznych Vitberg. Dane obrazują procent badanych, którzy danego dnia zauważyli zmniejszenie objawów, związanych z wysiłkowym nietrzymaniem moczu.
Wyniki z badań wewnętrznych Vitberg. Dane obrazują procent badanych, którzy danego dnia zauważyli zmniejszenie objawów, związanych z wysiłkowym nietrzymaniem moczu.

Ponad połowa wyleczonych osób

Badacze z Uniwersytetu Kopenhaskiego, po licznych badaniach przeprowadzili eksperyment z użyciem terapii wibracyjnej. Wyniki były zaskakujące. Wśród 33 kobiet, 29 cierpiało na wysiłkowe nietrzymanie moczu. 24 spośród nich zostało wyleczonych a 5 wykazało poprawę stanu zdrowia, jeśli chodzi o symptomy związane z nietrzymaniem moczu, w efekcie 6 zabiegów stymulacji wibracyjnej nerwów kroczowych, wykonywanych raz na tydzień.

Skuteczne urządzenie do wibroterapii na Wysiłkowe Nietrzymanie Moczu

Odpowiednie dopasowanie urządzenia do Twojego ciała ma kluczowe znaczenie dla skuteczności zabiegów.

Zobacz teraz

W 2015 naukowcy z Uniwersytety Medycznego w Teheranie wykazali, że terapia wibracyjna przeprowadzona w pozycji siedzącej, była skutecznym narzędziem rehabilitacyjnym w zwiększaniu siły mięśni dna miednicy – podobny efekt uzyskano po ćwiczeniach mięśni dna miednicy. Zauważono także rezultaty w zmniejszaniu nasilenia moczu i wzrost wyniku kwestionariusza I-QOL (jakości życia z wysiłkowym nietrzymaniem moczu). (Farzinmehr; Moezy; Koohpayehzadeh; Kashanian: #319 A comparative study of Whole Body Vibration Training and Pelvic Floor Muscle training on women’s stress urinary incontinence: Three-month follow up. w: Journal of Family and Reproductive Health).

A.M. Borowicz w pracy „Metody fizjoterapeyutyczne w terapii nietrzymania moczu” zauważa, że włókna mięśniowe typu I reagują na stymulację w zakresie częstotliwości 10–25 Hz, natomiast włókna mięśniowe typu II, najlepiej reagują na częstotliwość 35–50 Hz. Wzmocnienie mięśni uzyskuje się, stosując częstotliwości wpływające na włókna typu II, co jest szczególnie korzystne przy Wysiłkowym Nietrzymaniu Moczu (Gerontol. Pol. 2010; 18, 3: 114–119).

Źródła

    1. Farzinmehr; Moezy; Koohpayehzadeh; Kashanian: #319 A comparative study of Whole Body Vibration Training and Pelvic Floor Muscle training on women’s stress urinary incontinence: Three-month follow up. w: Journal of Family and Reproductive Health.
    1. Sønksen; Ohl; Bonde; Læssøe; McGuire: #40Transcutaneous Mechanical Nerve StimulationUsing Perineal Vibration: A Novel Method forthe Treatment of Female Stress Urinary Incontinence. w: THE JOURNAL OF UROLOGY
    1. Koşar, Oztürk, Effect of vibration massage therapy after extracorporeal shockwave lithotripsy in patients with lower caliceal stones, J Endourol. 1999.
    1. Heide, Emons, Hilgers i Viereck (red.): #36 On muscles of mechanical vibrations produced by the Galileo 2000 in combination with physical therapy in treating female stress urinary incontinence. International Continence Society 33rd Annual Meeting. Germany.
  1. Adrianna Maria Borowicz 1, 2, Katarzyna Wieczorowska-Tobis1 1Katedra i Zakład Patofizjologii, Zakład Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Roberta Kocha w Wolsztynie “Metody fizjoterapeutyczne w leczeniu nietrzymania moczu” / Physiotherapy treatment in urinary incontinence

Portal ma charakter informacyjno-edukacyjny. Dokładamy wszelkich starań, by informacje prezentowane w artykułach były zgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej oraz rzetelne, poparte źródłami naukowymi. Treści prezentowane na portalu nie mogą jednak zastąpić konsultacji lekarskiej i być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy.

Avatar

Redakcja Wibroterapia.com

Jest nas kilkoro - więcej niż 5, ale mniej niż 10 :). Każdy z nas ma wiedzę i doświadczenie z zakresu fizjoterapii, rehabilitacji i medycyny. Chcemy, aby jak najwięcej ludzi dowiedziało się, jak wiele może zdziałać dobrego mechaniczny zdrowy bodziec - wibracja.

Zobacz wszystkie posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *