Wibroterapia wpływa na poprawę jakości życia u osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Już pojedyncza sesja wibracyjna zmniejszyła średnio o 28% natężenie bólu podczas wchodzenia na stopień, o 11% szybkość jego pokonywania  oraz o 8% szybkość chodu, u osób z chorobą zwyrodnieniową kolana.

Zwyrodnienia stawów i statystyka

Dane zawarte w raporcie z 2011 roku pt. ”Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek”, stworzonego dla populacji polskiej wskazują, że w populacji powyżej 50 roku życia z dolegliwościami wywołanymi chorobami układu kostno- stawowego, boryka się ponad 30% kobiet i 8% mężczyzn. Najczęściej są to zmiany zwyrodnieniowo-dyskopatyczne kręgosłupa i stawów, zwłaszcza biodrowych, kolanowych oraz osteoporoza.

Komfort życia z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest najczęściej występującą dysfunkcją stawów. Spowodowana jest degeneracją i ubytkiem chrząstki stawowej, co prowadzi do dysfunkcji stawu. Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego to najczęstsza przyczyna niepełnosprawności osób starszych, która powoduje zmniejszenie siły mięśniowej oraz osłabienie działania nerwowo-mięśniowego. Ma to negatywny wpływ na chód, w tym zmniejszona zostaje prędkość, tempo i  długość kroku. Ludzie z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego mają trudności z wykonywaniem codziennych czynności, takich jak wstawanie z krzesła, wchodzenie po schodach, klęczenie, stanie i chodzenie.

Lepsze efekty leczenia z włączeniem wibroterapii

Stosowane leczenie ma na celu łagodzenie objawów za pomocą różnych metod. Oprócz tego stosuje się zabiegi fizykalne i zaleca aktywność fizyczną, która może pomóc w zwiększeniu siły mięśniowej i poprawie równowagi.

Niektórzy badacze sugerują, że trening wibracyjny pozytywnie wpływa na poprawę siły mięśniowej, poprawę chodu i równowagę.

Taki trening może wykazywać przewagę nad tradycyjnymi programami ćwiczeń z powodu stosunkowo niskiego oddziaływania oraz krótkiego czasu trwania sesji treningowych. Ponadto wibroterapia może zapewnić podobne skutki do treningu siłowego, ale z mniejszym obciążeniem stawów oraz poprawić wydolność nerwowo-mięśniową.

Zdrowie i ekonomia

Starzenie się społeczeństwa to naturalny i nieunikniony proces, który stał się zjawiskiem o zasięgu światowym. Według Światowej Organizacji Zdrowia to sukces cywilizacyjny, ale także ogromne wyzwanie dla systemów zabezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia. To także problem finansowy wielu krajów. Za najstarszy „region” świata, z szybko rosnącą populacją osób powyżej 65 roku życia, uważana jest Europa. Według prognoz ONZ odsetek takich osób w Europie w 2030 r. wyniesie 23,8%, a w porównaniu z 1990 r. zwiększy się on dwukrotnie. Starzenie ma związek z pojawieniem się wieloprzyczynowych chorób lub zaburzeń, które utrudniają funkcjonowanie. Pojawiający się spadek mobilności, zwiększone ryzyko upadków, otępienie starcze i depresje powodują obniżenie jakości życia i utratę niezależności.

Badanie dotyczące wpływu wibracji na chorobę zwyrodnieniową

W badaniu mającym na celu sprawdzenie hipotezy, w jaki sposób pojedyncza sesja wibracyjna wpływa na poprawę funkcjonowania u osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego,  wzięło udział 17 osób, włączonych do badań na podstawie orzeczenia lekarskiego. W celu oceny zmian mobilności zaplanowano testy:

  • test wstań i idź,
  • test stepu,  
  • test 20-metrowego marszu.                                             

Dodatkowo badani zostali poproszeni o ocenę odczuć bólowych, za pomocą skali VAS.     

Uczestnicy badań stali na podkładce wibracyjnej. W trakcie 60 sekundowych sesji badani byli poddawani wibracjom o częstotliwości 35 Hz i 4 – 6 mm amplitudzie. W trakcie 10 minutowej wibracji badani otrzymali 10 takich sesji z 60 sekundowymi przerwami.

Analiza uzyskanych wyników wykazała, że tempo wykonywania testu stepu (wchodzenie i schodzenie ze stopnia), znacząco uległa poprawie.

Krótka, pojedyncza sesja wibroterapii  skutecznie poprawiła zdolność osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego do ukończenia testu stepu szybciej o 11%. Tak znamiennych wyników nie uzyskano w pozostałych testach, jednak czas ukończenia testu 20-metrowego marszu poprawił się również o 8%, a zmniejszenie poziomu natężenia bólu średnio o 28% w 5 minut po wibroterapii.

Badania te potwierdzają  pozytywny wpływ terapii wibracyjnej na poprawę funkcjonowania osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego, co pozytywnie wpływa na jakość życia tych osób.

moduł kolana

Wibroterapia w Polsce na RAM Vitberg+

Pierwszym w Polsce, a prawdopodobnie także w świecie aplikatorem wibracji terapeutycznej, przeznaczonym specjalnie do terapii kolan, jest RAM Vitberg Plus Moduł Kolana. Urządzenie to umożliwia wykonanie w pełni wartościowych zabiegów wibroterapii, także w warunkach domowych.

Źródła:

1.”Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek”, Raport Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej i Komitetu Farmaceutycznego przy Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce, 2011

2.Salmon J, Rope, J.Tillman M.Does acute whole-body vibration training Improve the physical performance of people With knee osteoarthritis? Journal of Strength and Conditioning Research 2012 26(11)/2983–2989

3.Gajewski T, Woźnica I, Młynarska M, Ćwikła S, Strzemecka J, Iwona Bojar I. Wybrane aspekty jakości życia osób ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa i stawów. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2013, Tom 19, Nr 3, 362–369

 

Avatar

Redakcja Wibroterapia.com

Jest nas kilkoro - więcej niż 5, ale mniej niż 10 :). Każdy z nas ma wiedzę i doświadczenie z zakresu fizjoterapii, rehabilitacji i medycyny. Chcemy, aby jak najwięcej ludzi dowiedziało się, jak wiele może zdziałać dobrego mechaniczny zdrowy bodziec - wibracja.

Zobacz wszystkie posty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *