Najczęściej spotykany nowotwór u kobiet w Polsce, to rak piersi. Kobiety przeraża wizja mastektomii i powikłań zdrowotnych z nią związanych. Choć nie zawsze na niej się kończy, dowiedzmy się jakie współcześnie metody wspomagają kobietę w znoszeniu dolegliwości po tym zabiegu.

Ostatnia aktualizacja: 7th luty 2019, 12:27 pm

 Słów kilka o późnych diagnozach i dlaczego tak jest

Przyczyną takiej sytuacji jest zły styl życia oraz niska świadomość dotycząca profilaktyki. Ostatnio sytuacja nieco uległa poprawie na skutek wielozakresowych działań, mających na celu zwrócenie uwagi na ten problem oraz wprowadzenie programów profilaktycznych. Bardzo często przyczyną rozwoju raka piersi jest zbyt późna diagnoza, spowodowana także brakiem umiejętności samobadania piersi oraz lęk przed samą diagnozą.

Jak wypracować dobry nawyk i regularnie badać pierś

Samobadanie piersi

Pójdź do lekarza i przestań się bać

Pamiętaj o tym, że im później, tym gorzej… są dziś metody, które leczą wczesne stadium skutecznie, chroniąc przed amputacją. W ponad 80% przypadków, guz jest pierwszym zauważalnym objawem raka.

Inne niepokojące symptomy, które mogą być nim spowodowane to: zmiana kształtu, rozmiaru i struktury piersi, różnica poziomu brodawek sutkowych, a także powiększenie jednej piersi, jej obrzęk czy zaczerwienienie.

Zwracać uwagę także powinny : ból piersi, wyciek z sutka, zmiany na skórze wokół piersi, poszerzenie żył na skórze sutka, owrzodzenie piersi.

Ponad 80% zmian wykrywanych w piersiach to zmiany łagodne. Tym bardziej pójdź i sprawdź.

Leczenie i mastektomia

W zależności od stadium rozwoju nowotworu, w leczeniu stosuje się różne metody. Podstawową metodą leczenia, stwarzającą szansę na wyzdrowienie, jest leczenie operacyjne raka piersi. Najbardziej rozległym zabiegiem jest mastektomia, czyli chirurgiczne częściowe lub całkowite usunięcie jednej lub obu piersi.  

Trudny czas i zdrowienie

Przed zabiegiem pojawia się stres związany z diagnozą, po zabiegu przeważają dolegliwości somatyczne. Zmienia się poczucie własnej wartości, obniża się sprawność fizyczna zwłaszcza ruchomość kończyny górnej, istnieje możliwość wystąpienia obrzęku chłonnego oraz zmienia się jakość życia po zabiegu. W tym momencie  bardzo ważne jest wprowadzenie w życie pacjentki odpowiedniej aktywności fizycznej, zabiegów fizjoterapeutycznych oraz psychoterapii.

Aktywność fizyczna ma na celu poprawę jakości życia, podniesienie sprawności fizycznej i funkcjonowania w codziennym życiu. Ponadto pozytywnie wpływa, nie tylko na poprawę zdrowia fizycznego, ale także psychicznego.

nowotwory statystyki

Reperkusje mastektomii

U większości pacjentek we wczesnym okresie pooperacyjnym występuje niewielki obrzęk (może dotyczyć jednej, czasami obu kończyn). Najczęściej obrzęk limfatyczny pojawia się w pierwszym roku po zabiegu chirurgicznym. Ze względu na częste występowanie, trudne leczenie oraz konsekwencje psychologiczne, fizyczne i społeczne, zwłaszcza dotyczące wyglądu zewnętrznego, obrzęk limfatyczny stanowi ważny problem kliniczno-społeczny.

Zmniejszenie bólu i obrzęku dzięki wibroterapii

Aby zmniejszyć dolegliwości związane z obrzękiem limfatycznym (powodującym ograniczenie ruchomości, osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia krążenia, ból), stosuje się różnorodne metody fizykoterapeutyczne i farmakologiczne. Jednym z elementów fizykoterapii jest masaż wibracyjny, który stosowany na wybrane mięśnie może wpłynąć  znacząco na poprawę wytrzymałości, siły, kontroli sztywności stawów i postrzegania ciała.

Zespół naukowców z Uniwersytetów Sapienza i Katolickiego w Rzymie, we Włoszech, dokonując badania w grupie osób poddanych usprawnianiu ocenili, iż po miesiącu stosowania wibracji nastąpiła znacząca redukcja bólu i poprawa funkcji kończyn górnych. W zawartym w zbiorowej publikacji  z 2017 roku, Ogniskowe wibracje mięśni i ćwiczenia fizyczne w odzyskiwaniu po mastektomii: badanie eksperymentalne” wniosku [3], czytamy:

„Wibracje mięśni szkieletowych mogą być przydatne w leczeniu pooperacyjnym odzyskiwania funkcjonalności kończyny górnej”. 

 

Uniwersytet La Sapienza
Uniwersytet „La Sapienza” Rzym

Wyniki badań prowadzonych na pacjentkach po mastektomii, u których zastosowano wibroterapię, potwierdzają spadek niepełnosprawności po terapii, redukcję odczuć bólowych, zwiększenie zakresu ruchów kończyny górnej i zmniejszenie obrzęku.

Możliwości w Polsce

Stosowanie terapii wibracyjnej w Polsce, staje się coraz bardziej dostępne i poznawane, dzięki rosnącemu zainteresowaniu tą metodą fizykoterapii. Głównie za sprawą producenta urządzeń do terapii wibracyjnej, który wspolnie z uczelniami wyższymi, zainicjował trwające już od kilku lat bardzo zaawansowane badania wpływu wibracji oscylacyjno-cykloidalnej na zdrowie ludzkie. Tendencje te kontynuować będzie zawiązująca się koalicja badawczo-rozwojowa, która zrzeszy przedstawicieli nauki, specjalistów wielu dziedzin medycznych i technologów.

Już dziś korzystać można z sesji wibroterapii z aparatem Vitberg+, a stworzenie opcji przeznaczonej stricte do terapii kończyn górnych, z myślą o kobietach po mastektomii,  jest kwestią nieodległej przyszłości.

Źródła:

1.Gawrych H, Urban J. Wpływ świadomości kobiet na profilaktykę i leczenie raka sutka. Zeszyty Naukowe nr 52. WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMŻY. 2013

2.Zegarski W, Głowacka I, Ostrowska Ż. Ocena jakości życia kobiet po mastektomii na podstawie standardowych kwestionariuszy: QLQ-C30 i QLQ –BR23. Journal of Oncology 2010, v60

3.Celletti C, Fara M.A, Filippi G,M, La Torre G, Tozzi R, Vanacore N, Camerota F. Focal Muscle Vibration and Physical Exercise in Postmastectomy Recovery: An Explorative Study. BioMed Research International Volume 2017, Article ID 7302892, 6 p.

4.Krukowska J, Terek M, Macek P, Woldańska-Okońska M. Metody redukcji obrzęku limfatycznego u kobiet po mastektomii. Fizjoterapia 2010, 18, 4, 3-10

5.URL https://slideplayer.pl/slide/1275241/3/images/18/Sposoby+samobadania+piersi.jpg//dostęp 19.06.2018.

6.URL http://www.mz.gov.pl//dostęp 19.06.2019

Portal ma charakter informacyjno-edukacyjny. Dokładamy wszelkich starań, by informacje prezentowane w artykułach były zgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej oraz rzetelne, poparte źródłami naukowymi. Treści prezentowane na portalu nie mogą jednak zastąpić konsultacji lekarskiej i być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy.

Avatar
Redakcja Wibroterapia.com

Jest nas kilkoro - więcej niż 5, ale mniej niż 10 :). Każdy z nas ma wiedzę i doświadczenie z zakresu fizjoterapii, rehabilitacji i medycyny. Chcemy, aby jak najwięcej ludzi dowiedziało się, jak wiele może zdziałać dobrego mechaniczny zdrowy bodziec - wibracja.

Zobacz wszystkie posty
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *